Πανορθόδοξη Σύνοδος

Επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Μόσχας

Русская версияУкраинская версияМолдавская версия
Пατριαρχείο

Η Ιερά Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσσίας ασχολήθηκε με σοβαρά προβλήματα, τα οποία προέκυψαν κατά την πορεία προετοιμασίας της Πανορθοδόξου Συνόδου

Η Ιερά Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσσίας ασχολήθηκε με σοβαρά προβλήματα, τα οποία προέκυψαν κατά την πορεία προετοιμασίας της Πανορθοδόξου Συνόδου
Εκτύπωση
3 Ιουνίου 2016 έτος 20:20

Στην συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσσίας της 3ης Ιουνίου 2016 είχε υπογραμμιστεί, ότι στα πρόθυρα της σύγκλησης της Πανορθδόξου Συνόδου εμφανίστηκαν σοβαρά προβλήματα, τα οποία απαιτούν κατεπείγουσες ενέργειες όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών.

«Επειδή η από 1ης Ιουνίου 2016 απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας καθώς και το αβέβαιο της συμμετοχής του Πατριαρχείου Αντιοχείας στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, η έλλειψη της προκαταρκτικής συναινέσεως για το σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας της Συνόδου και το κείμενο «Το μυστήριον του Γάμου και τα κωλύματα αυτού», αυτό σημαίνει ότι κατά τό παρόν, δύο εβδομάδες προ της καθορισμένης ημερομηνίας ενάρξεως της Συνόδου, παραμένουν σοβαρές εκκρεμότητες, οι οποίες χρήζουν της ἄνευ αναβολής λήψεως των πανορθοδόξων πρωτοβουλιών», — αναφέρει η Απόφαση της Ιεράς Συνόδου.

Η Ιερά Σύνοδος επικύρωσε τις τροπολογίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσσίας στα συνοδικά κείμενα: «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον» και «Η Αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας ἐν τῳ συγχρόνῳ κόσμῳ». Στις συνοδικές αποφάσεις σημείωσε ότι ότι κατόπιν συζητήσεως των σχεδίων κειμένων της Πανορθοδόξου Συνόδου οι Ορθόδοξες Εκκλησίες της Γεωργίας, της Σερβίας, της Βουλγαρίας και της Ελλάδος, όπως και η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους υπέβαλαν ουσιαστικές τροπολογίες, οι οποίες βασικά συγκλίνουν με προτάσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσσίας. Αυτές χρήζουν επισταμένης μελέτης επί τῳ σκοπῳ της εξασφαλίσεως της πανορθοδόξου συναινέσεως.

Στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου τονίζεται, ότι «η μη συμμετοχή έστω και μίας εξ αυτών στη Σύνοδο, αποτελεί απόλυτο κώλυμα για την διεξαγωγή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, έχοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις της Πανορθοδόξου Συνόδου λαμβάνονται αποκλειστικώς καθ΄ὁμοφωνίαν, όπως προκύπτει από τα συνοδικά κείμενα, που εγκρίθηκαν από την Συνάξη των Ορθοδόξων Προκαθημένων».

Επομένως σύμφωνα με την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ρωσσίας ως λύση για άρση του αδιεξόδου θα μπορούσε να είναι η σύγκληση μίας εκτάκτου Πανορθοδόξου Προσυνοδικής Διάσκεψης προς εξέταση της διαμορφωθείσης καταστάσεως και την μελέτη των υποβληθεισών από τις κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες τροπολογιών στα συνοδικά κείμενα με σκοπό την εκπόνηση των συμπεφωνημένων προτάσεων. Για να μπορέσουν με βάση την απόφαση, την οποία θα λάβει η Διάσκεψη, να αποφασίσουν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες για την σύγκληση της Πανορθοδόξου Συνόδου στις προκαθορισμένες ημερομηνίες, λέγει το κείμενο της Συνόδου.

Η Ιερά Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσσίας θα ανακοινώσει την θέση αυτή σε όλους τους Προκαθημένους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών.