Πανορθόδοξη Σύνοδος

Επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Μόσχας

Русская версияУкраинская версияМолдавская версия
Пατριαρχείο

Πρακτικά № 40 της συνεδριάσεως της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας από 13ης Ιουνίου 2016

Πρακτικά № 40 της συνεδριάσεως της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας από 13ης Ιουνίου 2016
Εκτύπωση
13 Ιουνίου 2016 έτος 18:30

Η συνελθούσα σε συνεδρία υπό την προεδρία του Πατριάρχη Ιερά Σύνοδος

Ασχολήθηκε: με την κατάσταση, την διαμορφωθείσα ἐκ δηλώσεως αποχής ενίων κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών από την προγραμματισθείσα από 18 έως 26 Ιουνίου στην Κρήτη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Αποφάσισε:

1. Να υιοθετήση την επί του θέματος δήλωση της Ιεράς Συνοδου.

2. Να κοινοποιηθεί άνευ αναβολής η ἐν λόγῳ δήλωση τη Ιεράς Συνόδου προς τους Προκαθημένους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Εκδοχή: Ρωσική