Soborul Panortodox

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версия
Patriarhia

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a luat cuvântul la Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale

Versiune pentru tipar
22 ianuarie 2016 23:17

La 22 ianuarie 2016, în Centrul Ortodox al Patriarhiei Constantinopolului în Chambésy (Elveția), a început Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale. Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril s-a adresat cu o alocuțiune către participanții la ea.

La începutul discursului său Preafericitul Stăpân a menționat că fiecare întâlnire a Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe este un eveniment care poartă o semnificație specială. „Este  o posibilitate de a face schimb de opinii, de pus în discuție problemele care ne frământă, de adoptat decizii coordonate pe marginea chestiunilor de importanță panortodoxă. Dar mai întâi de toate este o posibilitate de a simți din nou unitatea noastră, în special, când toți împreună ne împărtășim de la un Potir unic, încât noi toți suntem un Trup întru Hristos”, a menționat Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril, exprimându-și, de asemenea, recunoștința Sanctității Sale Patriarhului Constantinopolului Bartolomeu, care a fost inițiatorul și organizatorul prezentei întâlniri.

Apoi Sanctitatea Sa a abordat în discursul său diverse aspecte ale pregătirii pentru Soborul Panortodox.

„Adunându-ne împreună, noi conștientizăm cu claritate că Biserica noastră este Una și Sobornicească, că păstrarea și fortificarea unității ei este grija primordială, care stă la baza  întregii noastre slujiri. Sfântul și Marele Sobor este chemat să devină o mărturie vizibilă, clară, convingătoare a unității Bisericii Ortodoxe și noi înțelegem cu toții că Soborul poate deveni atare doar în cazul în care el va oglindi o adevărată coeziune de concepții ale Bisericilor Ortodoxe Locale. Pentru dobândirea unei atare coeziuni trebuie ca noi cu toții să muncim susținut în perioada antesobornicească”, a subliniat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse.

În acest context Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a constatat cu satisfacție că „îngrijorarea de lipsa recunoașterii panortodoxe a Preafericitului Mitropolit Rostislav, Întâistătătorul Bisericii pământurilor Cehiei şi a Slovaciei, pe care de multe ori a exprimat-o atât Patriarhia Moscovei, cât și alte Biserici, a fost auzită și Preafericirea Sa este prezent azi în rândurile noastre, căpătând recunoașterea meritată din partea tuturor Bisericilor Locale”.

Vorbind despre problemele care împiedică coeziunea deplină de idei printre Bisericile Ortodoxe Locale, Patriarhul Chiril și-a exprimat regretul în legătură cu periclitarea comunicării dintre Patriarhia Antiohiei și cea a Ierusalimului. Refacerea acestei comunicări, conform convingerii Sanctității Sale, este o sarcină esențială în zilele noastre, când întreaga lume  privește cu alarmă la evenimentele ce au loc în Orientul Apropiat, doar „anume de la comunitățile religioase din această regiune oamenii așteaptă, în primul rând, un model de coeziune, de hotărâre de a depăși toate distorsiunile”.

În timpul alocuțiunii sale Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a redat cu de-a amănuntul situația Bisericii în Ucraina. „Actualmente în mod forțat au fost răpite 30 de biserici, aparținând Bisericii Ortodoxe din Ucraina, încă 10 se află sub amenințarea atacurilor schismaticilor și naționaliștilor, care prezintă cele întâmplate ca fiind o trecere benevolă a credincioșilor la așa-numita patriarhie a Kievului”, a comunicat Preafericitul Stăpân. „De fapt, este o acaparare banditească, de raider: o serie de persoane care nu au nimic comun cu comunitatea organizează o adunare, apoi cu ajutorul puterii locale falsifică documentele statutare, acaparează biserica cu forța naționaliștilor-ostași, iar comunitatea bisericii împreună cu preotul este aruncată afară!”.

Întâistătătorul Bisericii Ruse și-a exprimat adânca îngrijorare în legătură cu acțiunile unor ierarhi ai Mitropoliei Constantinopolului, care, vizitând Ucraina,  își manifestă susținerea față de schismatici în numele  Sanctități Sale Patriarhul Constantinopolului și astfel creează ispite în rândul credincioșilor și al clerului din Ucraina.

Este cu neputință să ne imaginăm, a continuat Patriarhul Chiril, ca în Elveția, Grecia sau într-o altă țară europeană să poată veni în vreo biserică ortodoxă reprezentanții unei alte confesii și „să ia decizie” că de acum înainte această biserică va aparține lor”. „Pe când în Ucraina această stare de lucruri e o realitate. Comunitățile Bisericii canonice, alungate din lăcașe, câștigă în toate instanțele de judecată, însă schismaticii și formațiunile lor semibanditești ignoră deciziile  judecătorești”, cu durere a menționat Preafericitul Stăpân.

În calitate de pildă strigătoare la cer a urii naționaliștilor față de credincioșii Bisericii canonice în Ucraina, Patriarhul Chiril a adus situația din satul Pticia, regiunea Rovno, subliniind că  adepții schismei „răspândesc răul, provocând în mod conștient conflictul interconfesional, scindează societatea ucraineană”.

„Adineauri unul din părtașii lor a declarat în mod public: faptul că mitropolitul Onufrii aparține până în prezent Bisericii canonice se explică prin simplul motiv că nu s-a găsit o armă potrivită de tortură – un fier de călcat sau un aparat de sudură. Este îngrozitor să ne imaginăm ce s-ar putea întâmpla, dacă acești bandiți ar dobândi legalizarea canonică și ar intra în mediul nostru”, a declarat Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril.

Sanctitatea Sa și-a exprimat recunoștința față de Bisericile Locale surori – în special față de cea a Alexandriei, a Antiohiei, a Ierusalimului, a Serbiei, a Bulgariei și a Poloniei – pentru rugăciunile și susținerea Bisericii Ortodoxe din Ucraina. „Sanctitatea Sa Patriarhul Serbiei Irineu mi-a scris pe bună dreptate, referindu-se la schismaticii ucraineni: acești oameni aparțin Ortodoxiei doar prin denumire și „disprețul lor față de normele moralei creștine, hotărârea de a urî, a spune minciuni și de a vărsa sânge este o mărturie vie în acest sens”, a comunicat Întâistătătorul Bisericii Ruse. Pentru astfel de oameni există  doar o singură cale în Biserică – prin pocăință. Noi suntem întrebați, de ce nu dorim să ne unim cu ei, ni se cere să începem un dialog aproape că de pe poziții egale. Dar ce fel de înțelegere poate exista între Hristos și Velier?”

„Poporul ortodox al Ucrainei susține ca și mai înainte Biserica canonică”, a mărturisit Sanctitatea Sa Patriarhul, povestind despre procesiunea care a strâns zeci de mii de credincioși de ziua sărbătoririi sfântului întocmai cu apostolii cneaz Vladimir. „Eu cred în viitorul Bisericii Ortodoxe din Ucraina: credincioșii ei sunt uniți în osândirea schismei, iar violența și răutatea îi întăresc în nevoința lor de dragoste și credință”.

În continuare, Patriarhul Chiril a menționat în discursul său că procesul de pregătire a Soborului Panortodox s-a activizat simțitor. Sanctitatea Sa a stăruit asupra cauzelor nerespectării unui șir de însărcinări ale Sinaxei precedente a Întâistătătorilor în cadrul activității Comisiei speciale interortodoxe și a celei de-a cincea Adunări Panortodoxe antesobornicești, menționând, în special, importanța luării în considerare a pozițiilor tuturor Bisericilor Locale, care își îndeplinesc misiunea în diferite condiții. În acest context au fost pomenite unele propuneri, neauzite până în prezent, care au fost incluse în ultimii doi ani cu referire la temele ordinii de zi a Soborului Panortodox de un șir de Biserici Locale, inclusiv și de Bisericile Antiohiei, Ruse, Georgiei, Bulgariei, Serbiei. Întâistătătorul Bisericii Ruse și-a exprimat convingerea cu privire la necesitatea revizuirii proiectului documentului „Problema calendarului”, menționând că tema „unei determinări mai exacte a Paștelui” nu este actuală pentru Biserica Ortodoxă și poate doar trezi tulburări în rândul numeroșilor credincioși”.

O îngrijorare mare, conform spuselor Sanctității Sale, trezește proiectul documentului „Cu privire la impedimentele pentru căsătorie”, în care se conține doar o enumerare rigidă a impedimentelor canonice și nu este oglindită în nici un fel poziția Bisericii referitor la instituția familiei în lumea contemporană.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse consideră că una din cele mai importante direcții de activitate este tema „Autocefalia și modalitatea proclamării ei”, propunând să fie aprobat la Sobor acordul principal realizat deja la ședințele Comisiei interortodoxe pregătitoare cu privire la faptul că instituționalizarea unor noi Biserici autocefale trebuie să fie o lucrare la scară general-ortodoxă, care cere atingerea consensului de către toate Bisericile Ortodoxe Locale în fiecare caz în parte.

A fost subliniată, de asemenea, necesitatea cizelării proiectului documentului sobornicesc pe tema „Diaspora ortodoxă”.

Obiect de discuție desfășurată în alocuțiunea Sanctității Sale a fost și chestiunea cu privire la locul desfășurării Soborului, care a fost abordată mai înainte în adresarea Sanctității Sale Patriarhul Serbiei Irineu.

„După cum vedem, mai rămân multe probleme care trebuie soluționate în comun, pentru a face posibilă convocarea Sfântului și Marelui Sobor al Bisericii Ortodoxe. Sunt sigur: cauza adevărată a faptului că multe documente rămân până în ziua de azi necoordonate – nu e în existența unor opinii diametral opuse ale diferitor Biserici, ci în ineficiența metodologiei de pregătire a Soborului”, a subliniat Sanctitatea sa Patriarhul Chiril. În legătură cu aceasta Sanctitatea Sa și-a împărtășit experiența cu privire la activitatea Adunării Intersobornicești a Bisericii Ortodoxe Ruse în formatul unor discuții transparente, care permit fiecărui membru interesat al Bisericii să-și expună poziția.

„Consider că anume astfel, în mod deschis, trebuie să se desfășoare în continuare pregătirea Soborului, în caz dacă suntem cu adevărat interesați în desfășurarea lui cu succes”, a spus Întâistătătorul Bisericii Ruse, subliniind importanța publicării proiectelor documentelor sobornicești și depășirea deficitului de autenticitate a informației, care trezește suspiciuni la mulți credincioși.

„Sunt convins că publicarea proiectelor documentelor sobornicești și posibilitatea unei discuții libere pe marginea lor nu doar că nu va împiedica desfășurarea Soborului, dar ne va demonstra nouă și întregii lumi caracterul cu adevărat sobornicesc al Bisericii noastre, contribuind la întărirea unității panortodoxe”, a declarat Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril, chemând pe toți cei prezenți să se roage împreună Domnului pentru ajutor în munca comună întru binele Bisericii, pentru depășirea dificultăților care apar în calea desfășurării Soborului Panortodox.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: rusă