Soborul Panortodox

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версия
Patriarhia

Biserica Ortodoxă Rusă insistă asupra contramandării convocării Soborului Panortodox

Biserica Ortodoxă Rusă insistă asupra contramandării convocării Soborului Panortodox
Versiune pentru tipar
13 iunie 2016 20:04

La 13 iunie 2016, la ședința extraordinară a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, a avut loc discutarea situației ce s-a iscat în legătură cu refuzul unui șir de Biserici Ortodoxe la participarea la Sfântul și Marele Sobor al Bisericii Ortodoxe. Se preconiza ca Soborul să-și desfășoare lucrările în perioada 18-26 iunie anul curent pe insula Creta.

În urma discuțiilor, Sântul Sinod a adoptat declarația cu privire la chestiunea dată, remisă Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale (condica nr. 40).

Luând în considerare poziția Patriarhiilor Antiohiei, Georgiei, Serbiei și Bulgariei, precum și luând în considerare fundamentul necesar pentru convocarea Sfântului și Mare Sobor care constă în prezența „acordului dat de Preafericiții Întâistătători ai tuturor Bisericilor Ortodoxe autocefale Locale” (Regulamentul organizării și activității Sfântului și Mare Sobor al Bisericii Ortodoxe, art. 1), Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse menționează că un astfel de acord în mod evident lipsește.

Conform opiniei membrilor Sinodului, unica soluție posibilă în acest caz devine continuarea pregătirii Sfântului și Marelui Sobor și obținerea ulterioară a unui acord panortodox privind desfășurarea lui într-o altă perioadă.

În legătură cu cele expuse mai sus, în scopul realizării deciziei Soborului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse din 2-3 februarie 2016 (Deciziile, p.6), Sfântul Sinod a hotărât:

1) a susține propunerea Bisericilor Ortodoxe ale Antiohiei, Georgiei, Serbiei și Bulgariei cu privire la amânarea desfășurării lucrărilor Soborului Panortodox pentru un timp care trebuie determinat ulterior în urma discutării panortodoxe și cu condiția acordului Întâistătătorilor tuturor Bisericilor Ortodoxe autocefale Locale general recunoscute;

2) a remite neîntârziat propunerea respectivă Sanctității Sale Patriarhului Constantinopolului Bartolomeu și tuturor Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale;

3) în cazul în care nici această propunere nu va fi acceptată de Sfânta Biserică a Constantinopolului, iar Soborul va fi totuși convocat pe insula Creta, în pofida lipsei concordiei unui șir de Biserici Ortodoxe Locale – vom constata cu profund regret imposibilitatea participării la el a delegației Bisericii Ortodoxe Ruse;

4) a continua eforturile prin toate mijloacele posibile cu privire la fortificarea colaborării panortodoxe în vederea pregătirii viitorului Sfânt și Mare Sobor care este chemat să devină o mărturie adevărată a unității Sfintei, Sobornicești și Apostolicești Biserici;

5) a exprima din nou opinia că pentru încheierea cu succes a pregătirilor pentru convocarea Soborului ar fi putut servi activizarea lucrului secretariatului Panortodox, în cadrul căruia este posibilă studierea propunerilor privind soluționarea temelor discutabile, reglarea discordiilor existente, finalizarea documentelor necesare și înlăturarea tuturor impedimentelor privind convocarea și finalizarea Sfântului și Marelui Sobor al Bisericii Ortodoxe;

6) a  accepta ca fiind extrem de dorită participarea nelimitată a tuturor arhiereilor Sfintelor Biserici ale lui Dumnezeu în conformitate cu propunerile expuse de multe Biserici Ortodoxe Locale, deoarece aceasta va contribui la ridicarea autorității panortodoxe a deciziilor adoptate de Sobor.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, engleză, greacă