Soborul Panortodox

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версия
Patriarhia

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril expediat Întâistătătorilor și reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Locale, întruniți pe insula Creta

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril expediat Întâistătătorilor și reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Locale, întruniți pe insula Creta
Versiune pentru tipar
17 iunie 2016 12:00

Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a expediat un mesaj Întâistătătorilor și reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Locale care s-au întrunit pe insula Creta.

Sanctităţii Sale, Preafericitului Bartolomeu, Arhiepiscop al Constantinopolului – Noua Romă şi Patriarhul Ecumenic,

Sanctităților Sale și Preafericiților Întâistătători ai Sfintelor Biserici ale lui Dumnezeu,

arhipăstorilor, păstorilor, monahilor, monahiilor și mirenilor, întruniți pe insula Creta

Sanctitatea Voastră, Preafericite Patriarh Bartolomeu! Sanctitățile și Preafericirile Voastre! Preasfințiți confrați arhipăstori, cinstiți reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe Locale!

Vă salut cordial în numele Bisericii Ortodoxe Ruse, în numele credincioșilor ortodocși ai Rusiei, Ucrainei, Belarusei, Moldovei și ai altor țări care alcătuiesc numeroșii păstoriți ai Patriarhiei Moscovei.

Noi, cu toții, fraților, suntem Trupul lui Hristos (1 Cor. 12:27). Noi am primit darul inestimabil al unității de la Însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Păstrarea acestui dar este una din sarcinile principale ale noastre, este porunca directă a Mântuitorului (In. 17:21).

Să nu ne jeneze faptul că opiniile Bisericilor-Surori cu privire la convocarea Sfântului și Marelui Sobor s-au împărțit. Conform spuselor sfântului apostol Pavel, „trebuie să fie între voi și eresuri, ca să se învedereze între voi cei încercați” (1 Cor. 11:19). Aceste discordanțe în opinii s-au manifestat pe deplin în zilele de pregătire pentru Sobor, însă noi nu trebuie să le permitem ca ele să slăbească unitatea poruncită de Dumnezeu, ca ele să treacă într-un conflict interbisericesc, să aducă scindare și tulburare în rândurile noastre. Noi rămânem să fim o singură familie ortodoxă și cu toții împreună purtăm responsabilitatea pentru soarta Sfintei Ortodoxii.

Sunt profund convins de faptul că Bisericile - și cele ce au decis să vină pe Creta, și acele care s-au abținut de la aceasta – au adoptat hotărârile lor fiind conduse de propria conștiință, de aceea trebuie să avem respect față de alegerea fiecăreia.

Biserica Ortodoxă Rusă întotdeauna a fost de părerea că decizia fiecărei Biserici Locale – fie ea mică sau mare, veche sau nouă – nu poate fi ignorată. Lipsa acordului Bisericii Antiohiei cu privire la convocarea Soborului semnifică că nu am atins un consens panortodox. Noi nu putem ignora și pozițiile Bisericilor Georgiană, Sârbă și Bulgară care pledează pentru contramandarea convocării soborului pe un termen ulterior.

Cred că întâlnirea de pe Creta, cu condiția unei voințe bune, ar putea fi un pas important cu privire la depășirea divergențelor apărute. Ea ar putea să-și aducă contribuția în vederea pregătirii acelui Sfânt și Mare Sobor care ar uni toate Bisericile Autocefale Locale fără excepții și ar deveni o reflectare vădită a unității Sfintei Biserici Ortodoxe a lui Hristos, pentru aceasta s-au rugat și aceasta au așteptat predecesorii noștri adormiți întru fericire.

Vă aducem asigurări că rugăciunile noastre vor fi cu voi în zilele de trudă ce vă așteaptă.

Cu multă dragoste întru Hristos

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ȘI AL ÎNTREGII RUSII

Versiunea: rusă, engleză, greacă