Πανορθόδοξη Σύνοδος

Επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Μόσχας

Русская версияУкраинская версияМолдавская версия
Пατριαρχείο

Послание Архиепископа Кипрского Хризостома в связи со Всеправославным Собором

Εκτύπωση
10 Ιουνίου 2016 έτος 04:40

Послание Его Блаженства Архиепископа Кипрского Хризостома

в связи со Святым и Великим Собором Православной Церкви

Видя, что некоторые Поместные Православные Церкви публично выразили свою позицию в отношении созываемого Святого и Великого Собора Православной Церкви, мы хотели бы вкратце отметить следующее:

Решение о созыве Великого Собора было принято единогласно двумя Собраниями Предстоятелей Православных Церквей без каких-либо возражений. Это служит гарантией нашего единства и консенсуса, а потому любая другая позиция или предложение, выдвигаемые в последний момент, несут угрозу этому единству. Ответственность же за это, пусть и невольно, несут те, кто способствуют его разрушению.

При наличии у всех нас доброй воли и при условии, что мы будем действовать, движимые православным духом истины и верностью нашему преданию, то все возможные проблемы, которые существуют в уже согласованных на предсоборном этапе текстах, могут быть разрешены безотлагательно, так чтобы у Святого и Великого Собора осталось необходимое время и на двусторонние вопросы, которые волнуют братские Церкви.

В связи с этим мы призываем все Поместные Православные Церкви принять участие в работах Святого и Великого Собора в духе любви, смирения и единомыслия, неся миру наше творческое и эффективное о Христе Иисусе свидетельство.

Кипрская Архиепископия

9 июня 2016 года

Εκδοχή: Ρωσική

Άλλα kείμενα

Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΙΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Η επίσημη ανακοίνωση του Πατριαρχείου Σερβίας για τη συμμετοχή του στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο

Περί καταστάσεως εξαιτίας αποχής ενίων κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Πρακτικά № 40 της συνεδριάσεως της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας από 13ης Ιουνίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (10.06.2016)

Заявление Православной Церкви в Америке по поводу Всеправославного Собора

Ἱερά Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας: Ἡ Σύγκληση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἐπιβεβλημένη

Απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αντιοχείας από τη 6 Ιουνίου 2016

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον. Ἀνακοινωθέν (06.06.2016)